Inschrijvingen

 INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2024-2025

Voor de inschrijvingen van het schooljaar 2024-2025 werken we opnieuw met een capaciteitsbepaling om het leerlingenaantal beheersbaar te houden en om op die manier de kwaliteit van ons onderwijs te blijven garanderen.  In samenspraak met het schoolbestuur ligt de maximumcapaciteit voor de kleuters op 185 en voor de lagere school op 316.

Hieronder een voorlopig overzicht van de vrije plaatsen in schooljaar 2024-2025:

Kleuters

°2022

°2021

°2020

°2019

(toestand op 1/7/2024

capaciteit

40

45

50

50

 

vrije plaatsen

volzet

volzet

13

4

 

 

Lagere school

1ste lj.

2de lj.

3de lj.

4de lj.

5de lj.

6de lj.

capaciteit

54

54

52

52

52

52

vrije plaatsen

14

volzet

5

9

volzet

volzet

 

U vindt deze gegevens eveneens op de site https://www.naarschoolinvlaanderen.be/ 

 

De inschrijvingen voor het schooljaar 2024-2025 zullen op deze manier verlopen:

 

  • Voorrangsperiode om broers, zussen en kinderen van personeelsleden in te schrijven:

van 15/01/2024 tot en met 9/02/2024 (fysiek op school na afspraak en zonder aanmelden)

 

  • Aanmelden alle andere nog niet ingeschreven kinderen:

van 27/02/2024 10.00 uur tot en met 19/03/2024 16.00 uur (via www.naarschoolintienen.be)

 

  • Communicatie naar ouders

op 15/04/2024 ontvangen de ouders hun resultaat van de aanmelding + de informatie om in te schrijven in de school die toegewezen werd

 

  • Inschrijven van aangemelde leerling die een ticket kregen

van 22/4/2024 9.00 uur tot en met 13/5/2024 16 uur (fysiek op school)

 

  • De vrije inschrijvingen zonder aanmelding (indien er nog vrije plaatsen beschikbaar zouden zijn)

vanaf 23/05/2024 9.00 uur (fysiek op school, plaatsen worden ingevuld volgens chronologie inschrijvingen)

 

Deze regeling geldt ook voor kleuters geboren in december 2022 die pas kunnen instappen op 01/09/2025. Is je kind reeds ingeschreven in onze kleuterschool? Dan hoeft u het niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het lager onderwijs.

Elk toewijzingsticket vervalt op 13 mei 2024 na 16 uur. Kinderen die niet ingeschreven zijn voor 14 mei 2024 verliezen hun plaats. Deze plaats wordt dan opnieuw vrijgegeven voor andere geïnteresseerde ouders vanaf 23 mei 2024.

Voor de inschrijving van broertjes en zusjes en voor kinderen van personeelsleden, dient u een afspraak te maken om deze tussen 15/01/2024 en 9/02/2024 fysiek in te schrijven op school. Een afspraak kan hiervoor gemaakt worden via het schoolsecretariaat op 016/76 54 95. Broertjes en zusjes van kinderen op onze school krijgen voorrang om rechtstreeks in te schrijven en hoeven niet aan te melden.

NIEUW! Hoe melden ouders hun kind aan dat geen broertje of zusje op onze school heeft?

Er wordt een digitaal infomoment georganiseerd voor ouders die willen aanmelden/inschrijven en geen broer of zus in de school hebben op MAANDAG 26 FEBRUARI 2024 OM 19U30 via www.naarschoolintienen.be/infovergadering 

Indien de maximumcapaciteit wordt bereikt tijdens de vrije inschrijvingen, zal het kind geweigerd worden.  We nemen deze kinderen wel op in het inschrijfregister met de melding van 'niet-gerealiseerde inschrijving'.  Plaatsen die eventueel vrijkomen, worden in volgorde van inschrijving later aangevuld met leerlingen die omwille van capaciteit werden geweigerd.

De correcte instapdatum van uw kleuter kan u heel makkelijk te weten komen door de geboortedatum van uw kind in te geven op de daartoe bestaande site van Onderwijs Vlaanderen: Berekening instapdatum kleuters.

Op zaterdag 3 februari 2024 organiseren wij op afspraak een opendeurdag waarop u de school kan bezoeken. Deze opendeurdag is gericht naar geïnteresseerde ouders van nieuwe instappers voor schooljaar 2024-2025 of oudere kleuters en leerlingen die van school willen veranderen. Voor onze opendeurdag dient u zich HIER vooraf in te schrijven zodat wij een persoonlijke rondleiding en kennismakingsgesprek voor u kunnen organiseren. Na inschrijving via dit formulier krijgt u een bevestiging van uw inschrijving voor een bezoek.

Voor inschrijvingen tijdens de vakantieperiode (mogelijk op 1 en 2 juli en 28 en 29 augustus 2024) dient er eerst vooraf een afspraak gemaakt te worden via het contactformulier (envelopje) op de website.

Mogen wij u vriendelijk vragen om bij de inschrijving van uw kind(eren) de SIS-kaart en/of kids-ID van uw kind (of een kopie ervan) door te sturen of mee te brengen.

 

 

Vrije basisschool Mariadal

Klein Overlaar 3
3320 Hoegaarden
kaart

016 - 76 54 95