Inschrijvingen

 

UPDATE! Wegens de COVID-maatregelen en beperkingen die momenteel op school gelden zijn externen niet op school toegelaten. Hierdoor is een bezoek aan de school voor inschrijvingen voorlopig niet mogelijk. Gesprekken voor inschrijvingen gebeuren daardoor nu telefonisch en inschrijvingsdocumenten kunnen digitaal verstuurd worden zodat inschrijven toch mogelijk blijft.

 

INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2020-2021

In samenspraak met het schoolbestuur geldt er enkel voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 geen capaciteitsbepaling. 

De correcte instapdatum van uw kleuter kan u heel makkelijk te weten komen door de geboortedatum van uw kind in te geven op de daartoe bestaande site van Onderwijs Vlaanderen: Berekening instapdatum kleuters.

Inschrijvingen tijdens de grote vakantie (2020) zijn mogelijk op 1, 2, en 3 juli en 26, 27 en 28 augustus 2020. U dient daarvoor eerst vooraf een afspraak te maken via het contactformulier (envelopje) op de website.

Mogen wij u vriendelijk vragen om bij de inschrijving van uw kind(eren) de SIS-kaart en/of kids-ID van uw kind mee te brengen.

 

 

INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2021-2022

Voor de inschrijvingen van het schooljaar 2021-2022 werken we opnieuw met een capaciteitsbepaling om het leerlingenaantal beheersbaar te houden en om op die manier de kwaliteit van ons onderwijs te blijven garanderen. In samenspraak met het schoolbestuur ligt de maximumcapaciteit voor de kleuters op 185 en voor de lagere school op 316.

Hieronder een voorlopig overzicht van de vrije plaatsen in schooljaar 2021-2022:

Kleuters

°2019

°2018

°2017

°2016

(toestand 06/07/2020)

Totaal

capaciteit

40

45

50

50

 

 

185

vrije plaatsen

40 11 7 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagere school

1ste lj.

2de lj.

3de lj.

4de lj.

5de lj.

6de lj.

 

capaciteit

54

54

52

52

52

52

316

vrije plaatsen

 

 9

 

volzet

5

 volzet

volzet

7

 

 

U kan, na afspraak, het hele jaar door inschrijven voor het lopende schooljaar (2020-2021). Voor het daaropvolgende schooljaar (2021-2022) werken we met voorrangsperiodes.

Voor de inschrijvingen van het schooljaar 2021-2022 gelden de volgende voorrangsperiodes: 

  • Eerste voorrangsperiode voor kinderen uit dezelfde leefentiteit (broers en zussen):

              van 01/02/2021 t.e.m. 05/02/2021
              en van 08/02/2021 t.e.m. 12/02/2021

  • Tweede voorrangsperiode voor kinderen van personeel:

              van 22/02/2021 t.e.m. 26/02/2021

  • Derde inschrijvingsperiode voor alle andere nog niet ingeschreven kinderen:

              vanaf 01/03/2021 (waarvan enkel maandag 01/03/2021 zonder afspraak)


   Kunnen als broers en zus of als leerling van eenzelfde leefentiteit worden beschouwd:

  • Effectieve broers en zussen (hebben 2 gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres.
  • Halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijk ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres.
  • Kinderen die onder hetzelfde dak wonen, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben

 

Indien de maximumcapaciteit wordt bereikt, zal het kind geweigerd worden.  We nemen deze kinderen wel op in het inschrijvingsregister met de melding van 'niet-gerealiseerde inschrijving'.  Plaatsen die eventueel vrijkomen, worden in volgorde van inschrijving later aangevuld met leerlingen die omwille van capaciteit werden geweigerd.

De correcte instapdatum van uw kleuter kan u heel makkelijk te weten komen door de geboortedatum van uw kind in te geven op de daartoe bestaande site van Onderwijs Vlaanderen: Berekening instapdatum kleuters.

U kan uw kind dagelijks (rekening houdend met de voorrangsperiodes en na afspraak) inschrijven tussen 8.15 en 15 uur (op woensdag tot 11.30 uur). Daarvoor dient u zichzelf aan te melden op ons secretariaat (ingang zijkant van het hoofdgebouw).

Voor inschrijvingen tijdens de vakantieperiode (mogelijk op 1, 2 en 5 juli en 27, 30 en 31 augustus 2021) dient er eerst vooraf een afspraak gemaakt te worden via het contactformulier (envelopje) op de website.

Mogen wij u vriendelijk vragen om bij de inschrijving van uw kind(eren) de SIS-kaart en/of kids-ID van uw kind mee te brengen.