Inschrijvingen

 

INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2023-2024

Voor de inschrijvingen van het schooljaar 2023-2024 werken we opnieuw met een capaciteitsbepaling om het leerlingenaantal beheersbaar te houden en om op die manier de kwaliteit van ons onderwijs te blijven garanderen.  In samenspraak met het schoolbestuur ligt de maximumcapaciteit voor de kleuters op 185 en voor de lagere school op 316.

Hieronder een voorlopig overzicht van de vrije plaatsen in schooljaar 2023-2024:

Kleuters

°2021

°2020

°2019

°2018

(toestand op 31/08/2023

capaciteit

40

45

50

50

 

vrije plaatsen

volzet

10

5

9

 

 

Lagere school

1ste lj.

2de lj.

3de lj.

4de lj.

5de lj.

6de lj.

capaciteit

54

54

52

52

52

52

vrije plaatsen

2

4

9

volzet

4

2

 

U vindt deze gegevens eveneens op de site https://www.naarschoolinvlaanderen.be/ 

 

De inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024 zullen op deze manier verlopen:

 

  • Voorrangsperiode om broers, zussen en kinderen van personeelsleden in te schrijven:

van 6/02/2023 tot en met 17/02/2023 (fysiek op school na afspraak en zonder aanmelden)

 

  • Aanmelden alle andere nog niet ingeschreven kinderen:

van 28/02/2023 9.00 uur tot en met 21/03/2023 16.00 uur (via AANMELDLINK)

 

  • Communicatie naar ouders

op 21/04/2023 na 10.00 uur ontvangen de ouders hun resultaat van de aanmelding

 

  • Inschrijven van aangemelde leerling die een ticket kregen

van 24/4/2023 9.00 uur tot en met 15/5/2023 16 uur (fysiek op school)

 

  • De vrije inschrijvingen

vanaf 23/05/2023 9.00 uur (fysiek op school, plaatsen worden ingevuld volgens chronologie inschrijvingen)

 

Deze regeling geldt ook voor kleuters geboren in november/december 2021 die pas kunnen instappen op 01/09/2024. Is je kind reeds ingeschreven in onze kleuterschool? Dan hoeft u het niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het lager onderwijs.

Voor de inschrijving van broertjes en zusjes en voor kinderen van personeelsleden, dient u een afspraak te maken om deze tussen 6/02/2023 en 17/02/2023 fysiek in te schrijven op school. Een afspraak kan hiervoor gemaakt worden via het schoolsecretariaat op 016/76 54 95. Broertjes en zusjes van kinderen op onze school krijgen voorrang om rechtstreeks in te schrijven en hoeven niet aan te melden.

NIEUW! Hoe melden ouders hun kind aan dat geen broertje of zusje op onze school heeft?

Er wordt een digitaal infomoment georganiseerd voor ouders die willen aanmelden/inschrijven en geen broer of zus in de school hebben op MAANDAG 27 FEBRUARI 2023 OM 19U30 via www.naarschoolintienen.be/infovergadering 

Indien de maximumcapaciteit wordt bereikt tijdens de vrije inschrijvingen, zal het kind geweigerd worden.  We nemen deze kinderen wel op in het inschrijfregister met de melding van 'niet-gerealiseerde inschrijving'.  Plaatsen die eventueel vrijkomen, worden in volgorde van inschrijving later aangevuld met leerlingen die omwille van capaciteit werden geweigerd.

De correcte instapdatum van uw kleuter kan u heel makkelijk te weten komen door de geboortedatum van uw kind in te geven op de daartoe bestaande site van Onderwijs Vlaanderen: Berekening instapdatum kleuters.

Op zaterdag 4 februari 2023 organiseerden wij op afspraak een opendeurdag waarop u de school kon bezoeken. Deze opendeurdag was gericht naar geïnteresseerde ouders van nieuwe instappers voor schooljaar 2023-2024 of oudere kleuters en leerlingen die van school willen veranderen. Om ouders die deze opendeurdag gemist hebben toch nog de kans te geven om onze school te leren kennen hebben we 3 filmpjes online geplaatst waarop we door onze school stappen en u een beetje kan ervaren hoe onze school er van de binnenkant uitziet.

Voor een inkijk of virtuele doortocht kan u onderstaande filmpjes alvast bekijken:

FILMPJE 1: OP STAP DOOR ONZE KLEUTERSCHOOL

- FILMPJE 2 EEN KIJKJE IN HET EERSTE LEERJAAR

- FILMPJE 3: EEN BLIK OP DE SPEELRUIMTE IN DE LAGERE SCHOOL

 

Voor inschrijvingen tijdens de vakantieperiode (mogelijk op 3 en 4 juli en 28 en 29 augustus 2023) dient er eerst vooraf een afspraak gemaakt te worden via het contactformulier (envelopje) op de website.

Mogen wij u vriendelijk vragen om bij de inschrijving van uw kind(eren) de SIS-kaart en/of kids-ID van uw kind (of een kopie ervan) door te sturen of mee te brengen.